Datatjenester fra Nethelp ANS

Steinar Haug er datakonsulent hos Nethelp ANS. Han er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, og har jobbet for SINTEF DELAB og RUNIT i mer enn tolv år til sammen. Nå har han valgt å satse på egen firma og spesialiserer seg på datanettverk, operativsystemer og datasikkerhet.

Ved første øyekast ser det ut som om disse er tre vidt forskjellige områder. Sannheten er at de henger sammen, og godt samspill mellom disse tre er viktig for et moderne datasystem. Nettverket skal sørge for at alle har tilgang til den informasjonen de trenger, mens sikkerhetssystemet skal hindre at noen uvedkommende får adgang til sensitive informasjon eller viktige deler av operativsystemet. Selve operativsystemet skal fungere som en plattform hvor brukerens behov, sikkerhetsspørsmål, og nettverket kan samarbeide for å gi brukeren og firmaet en trygg, effektiv verktøy.

Steinar Haugs varierte bakgrunn gir ham høy kompetanse i alle tre områder. Det betyr at Nethelp ANS kan finne en løsning for akkurat dine behov, i en eller en kombinasjon av disse områdene.

Tilbake til hovedside
Til språktjeneste side

Kontakte Steinar Haug:

sthaug@nethelp.no