Språklige tjenester fra Nethelp ANS

Cindy Kandolf er språkkonsulent hos Nethelp ANS. Hun er født og oppvokst i USA, og har bodd i Norge siden 1990. Cindy har cand.mag. fra Universitetet i Trondheim, med grunnfag i engelsk og mellomfag i språkvitenskap. Hennes bakgrunn inkluderer også lang og variert erfaring med data, bl.a. UNIX, emacs, diverse Windows-programmer, osv.

Cindy har hatt flere store og små oppdrag som konsulent, hovedsaklig innenfor språklig kvalitetssikring, oversetting fra norsk til engelsk, og oppfriskningskurs i engelsk for individer eller små grupper.

Tidligere kunder inkluderer bl.a. SINTEF Gruppen, UNINETT, Norges Geologiske Undersøkelser, the International Union of Geological Sciences, Telenor Forskning og Utvikling, og TeleServe.

Tilbake til hovedside
Til datatjeneste side

Kontakte Cindy Kandolf:

cindy@nethelp.no