Organizations for Bilingual Families

In Finland:
Föreningen Tvåspråkliga Familjer
c/o Maria Suokangas
Svedjeträdssvängen 5 A 2
023240 Esbo, Finland

In Germany:
ImF e.V.
c/o J. Hagen
Benzstr. 17
64546 Mörfelden, Germany
Fax: c/o Marina Zvetina, 06105/277827

In Sweden:
Föreningen för Flerspråkiga Familjer (FFF)
c/o Helena Bicer
Västgöteresan 87
75754 Uppsala, Sweden
Fax: 0046-18-420362


Back to the index of resources
Back to the main page